Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397765
Title Bedrijfsvergelijking geeft inzicht in kansen op Botrytis bij gerbera in de na-oogstfase
Author(s) Os, E.A. van; Körner, O.; Marcelis, L.F.M.; Slootweg, G.; Swinkels, G.L.A.M.; Janssen, Hans; Tuijl, B.A.J. van
Source Gewasbescherming 41 (2010)5. - ISSN 0166-6495 - p. 227 - 231.
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Horticultural Supply Chains
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Nursery Stock
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) gerbera - snijbloemen - bloementeelt - botrytis cinerea - tuinbouwbedrijven - microklimaat - vochtigheid - temperatuur - agrarische bedrijfsvoering - glastuinbouw - kwaliteit na de oogst - cut flowers - floriculture - market gardens - microclimate - humidity - temperature - farm management - greenhouse horticulture - postharvest quality
Categories Floriculture / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Door op twaalf bedrijven in drie meetronden van zes weken wekelijks te oogsten en de gerealiseerde klimaatdata te analyseren bleek dat het microklimaat rond de plant van grote invloed was op het ontstaan van pokken in de naoogstfase. Hoe vochtiger het is, hoe groter de snelheid van Botrytisontwikkeling. Overdag moeten de omstandigheden rond de bloem zodanig zijn dat sporen òf doodgaan (lage vochtigheid, hoge temperatuur), òf niet kunnen hechten (lage vochtigheid) of verspreid worden. ‘s Nachts moet de vochtigheid tussen de bladeren niet te hoog oplopen om groei en ontwikkeling van de schimmel te remmen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.