Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397769
Title Gebruik van Ulocladium atrum in een bestrijdingstrategie op basis van een BOS tegen vruchtrot in aardbeien
Author(s) Evenhuis, A.; Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.; Wilms, J.A.M.
Source Gewasbescherming 41 (2010)5. - ISSN 0166-6495 - p. 239 - 241.
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Field Crops
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) botrytis cinerea - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - aardbeien - fruitteelt - geïntegreerde bestrijding - fungicidenresiduen - vruchtrot - beslissingsondersteunende systemen - biological control - biological control agents - strawberries - fruit growing - integrated control - fungicide residues - fruit rots - decision support systems
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Fruit Growing
Abstract Een Beslissing Ondersteunend Systeem werd succesvol geïntroduceerd om de bestrijding van Botrytis cinerea in aardbeien met de antagonist U. atrum te verbeteren. Optimalisatie van de strategie was nog wel nodig omdat bij het inzetten van alleen de antagonist het niveau van chemische bescherming doorgaans niet gehaald wordt. Door bij een hoge infectiedruk met een fungicide te spuiten en bij een matige infectiedruk de antagonist in te zetten werden goede resultaten verkregen. In het licht van de residuproblematiek zou het wenselijk zijn dat niet-chemische alternatieven commercieel verkrijgbaar zijn. U. atrum heeft op dit moment echter nog geen toelating voor toepassing tegen Botrytis in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.