Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397775
Title Beter welzijn voor varkens tijdens transport en op slachterij : dier & welzijn
Author(s) Gerritzen, M.A.
Source V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) dierenwelzijn - varkenshouderij - veevervoer - slacht - slachtdieren - slachthuizen - animal welfare - pig farming - transport of animals - slaughter - meat animals - abattoirs
Categories Animal Health and Welfare / Pigs
Abstract De huidige voorschriften voor transport van varkens zijn nauwelijks gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek . Dat maakt het moeilijk om (EU-)regelgeving op dit gebied aan te scherpen. In dit kader heeft het ministerie van LNV Wageningen UR Livestock Research gevraagd onderzoek te doen naar hoe de transportcondities van vleesvarkens en slachtzeugen verbeterd kunnen worden. Het onderzoek naar de transportcondities van vleesvarkens wordt in samenwerking met het Duitse Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht of op onderdelen het welzijn van varkens op de slachterij tot aan het doden kan worden verbeterd. Beide projecten worden gefinancierd door het ministerie van LNV.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.