Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397783
Title Huisvesting cruciaal voor klauwgezondheid : dier & welzijn
Author(s) Ouweltjes, W.
Source V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
Department(s) Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) dierenwelzijn - melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - diergezondheid - voetziekten - huisvesting van koeien - stallen - animal welfare - dairy farming - dairy cows - claws - animal health - foot diseases - cow housing - stalls
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract Bij melkkoeien verdienen klauwproblemen speciale aandacht.Ten eerste omdat ze vaak zeer pijnlijk zijn en het herstel lang duurt. Ten tweede omdat klauwproblemen veel voorkomen en een gestoorde locomotie en andere gedragsveranderingen kunnen veroorzaken. Ten derde omdat klauwproblemen vaak lastig zijn te constateren. Dierenwelzijn is overigens niet het enige argument om aandacht te schenken aan de klauwgezondheid, ook de economische schade van klauwaandoeningen is aanzienlijk. Het verminderen van het aantal klauwaandoeningen is daarom zowel een maatschappelijk als een sectorbelang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.