Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397848
Title Focus op voetzoollaesies : dier & welzijn
Author(s) Jong, I.C. de; Harn, J. van
Source V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) dierenwelzijn - voetzolen - laesies - voetziekten - pluimveehouderij - vleeskuikens - diergezondheid - animal welfare - footpads - lesions - foot diseases - poultry farming - broilers - animal health
Categories Animal Health and Welfare / Poultry
Abstract In oktober 2009 werd overeenstemming bereikt tussen de pluimveesector en het ministerie van LNV over een nationale plus op de welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens. Onderdeel van deze overeenkomst is dat er gefaseerd aanvullende welzijnseisen aan vleeskuikenbedrijven worden gesteld om in aanmerking te mogen blijven komen voor een bezetting van maximaal 42 kg/m2. In 2010 wordt gestart met de indicator hakdermatitis. Per 1 januari 2012 wordt hakdermatitis vervangen door voetzoollaesies. Daarom is er in 2010 een breed onderzoek opgestart naar de mate waarin voetzoollaesies vóórkomen, hoe ze voorkómen kunnen worden en hoe ze objectief gemeten kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.