Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397852
Title 'Niet boer maar burger moet centraal staan' : verminderen - de grens is bereikt
Author(s) Hermans, C.M.L.
Source Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 18 - 19.
Department(s) CL - Rural Dynamics
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) intensieve veehouderij - dierhouderij - boeren - landschapsbescherming - intensive livestock farming - animal husbandry - farmers - landscape conservation
Categories Animal Husbandry and Environment
Abstract Boeren klagen ten onrechte dat de Nederlandse overheid ze door strenge regelgeving het leven moeilijk maakt. De overheid houdt de boer juist de hand boven het hoofd, zegt Tia Hermans, onderzoeker bij Alterra. Als de overheid zich evenveel zorgen zou maken over de burger als over de boer kan het landelijk gebied beter worden benut.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.