Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398116
Title Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting : handreiking voor de praktijk Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting : handreiking voor de praktijk
Author(s) Timmermans, B.; Eekeren, N.J.M. van; Finke, E.; Smeding, F.W.; Bos, M.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut - 28 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) fosfaat - kalium - agrarisch natuurbeheer - natuurgebieden - grasklaver - natuurontwikkeling - bemesting - ecologisch herstel - phosphate - potassium - agri-environment schemes - natural areas - grass-clover swards - nature development - fertilizer application - ecological restoration
Categories Nature Management (General)
Abstract Veel Nederlandse bodems zijn rijk aan fosfaat door hun landbouwverleden. Dit fosfaat staat de ontwikkeling van interessante natuur vaak in de weg. Een manier om de bodem te verarmen is door dit fosfaat uit te mijnen met gras/klaver en kalibemesting. Uitmijnen is het maaien van gras/klaver, waarvan de productie door kalibemesting op peil wordt gehouden. De hoge productie maakt het uitmijnen interessant voor melkveehouders in de omgeving, en garandeert een snelle afvoer van fosfaat. Met andere woorden: er ontstaat een win-win situatie. DLV en het Louis Bolk instituut hebben dit samen met melkveehouders uit de regio op zo’n 60 tal hectares in Noord-Brabant, gedurende meerdere jaren getest. De ervaringen waren positief en worden samengevat in deze brochure.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.