Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398268
Title Tweede kwartaal 2010 sierteelt: herstel, tijdelijk of structureel?
Author(s) Jukema, G.D.; Knijff, A. van der
Source Agri-monitor 2010 (2010)aug. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 4.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) bloementeelt - sierplanten - prijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - tuinbouwbedrijven - landbouwprijzen - floriculture - ornamental plants - prices - farm results - returns - market gardens - agricultural prices
Categories Ornamental Plants / Agricultural Economics (General) / Floriculture
Abstract In het tweede kwartaal van 2010 is zowel de omzet van Nederlandse producten op de bloemenveilingen als de exportwaarde gestegen. De veilingomzet nam met ruim 10% toe en de exportwaarde groeide met een kleine 9%. Een samenspel van gunstig weer, economische ontwikkelingen, veranderende wisselkoersen en een langzaamaan weer wat toenemende vraag droegen hier aan bij. Of deze positieve cijfers ook in de resterende maanden van 2010 te realiseren zijn, is echter de vraag.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.