Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398335
Title Schadeonderzoek Trichodorus similis in mais : Projecteindrapport van het schadeonderzoek bij snijmais en korrelmais met het aaltje Trichodorus similis te Vredepeel in 2008 en 2009
Author(s) Hoek, H.; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO-rapport ) - 31
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) zea mays - maïs - plantenparasitaire nematoden - trichodorus similis - paratrichodorus pachydermus - trichodorus primitivus - paratrichodorus teres - nematodenbestrijding - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - grondsterilisatie - nederland - maize - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection - integrated control - soil sterilization - netherlands
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Trichodoriden zijn aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus en Paratrichodorus. In Nederland komen tien trichodoridesoorten voor. Daarvan zijn de soorten P. teres, P. pachydermus, T. primitivus en T. similis voor de landbouw heel belangrijk. Trichodorus similis kan in heel Nederland in (dek)zandgronden voorkomen en is vooral in het zuiden en oosten van het land op veel percelen aanwezig, maar komt ook in andere gebieden in Nederland voor (Zeeland, Flevoland, Wieringermeer en het Noordelijk kleigebied). Net als andere trichodoriden kan T. similis tabaksratelvirus (TRV) overbrengen. Dit virus kan bij gevoelige aardappelrassen kringerigheid en bij tulpen "ratel" en bij gladiolen "kartelrand" veroorzaken, waardoor de partij kan worden afgekeurd of worden gedeclasseerd. Uit de praktijk is bekend dat T. similis bij een groot aantal gewassen schade kan veroorzaken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.