Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398350
Title De toestand van de Nederlandse aalstand en aalvisserij in 2010
Author(s) Graaf, M. de; Bierman, S.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C143/10) - 71
Department(s) Vis
Visserij
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) european eels - palingen - anguilla - visbestand - vis vangen - visserij - visserijbeleid - eels - fishery resources - fishing - fisheries - fishery policy
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De intrek van jonge aal (glasaal) uit zee naar onze binnenwateren wordt bemonsterd op 12 plaatsen langs de kust. In Den Oever is sinds 1938 een intensief programma uitgevoerd, elders is tussen 1970 en 1995 een netwerk van vrijwilligers opgezet. De resultaten tonen een sterke afname sinds 1980 en het glasaal niveau is momenteel minder dan 5 % van het vroegere niveau. De laatste tien jaar is de intrek van een vergelijkbaar laag niveau.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.