Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398410
Title Energiezuiniger systeem voor het reguleren van de bodemtemperatuur bij Freesia
Author(s) Labrie, C.W.; Raaphorst, M.G.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport/ GTB 1034) - 58
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) freesia - bloementeelt - kastechniek - koeling - bodembeheer - energiebesparing - floriculture - greenhouse technology - chilling - soil management - energy saving
Categories Energy / Greenhouse Technology / Floriculture
Abstract Bodemkoeling in de freesiateelt kost energie. In opdracht van het ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw is in het kader van kas als Energiebron onderzoek gedaan naar energiebesparingmogelijkheden. In overleg met telers zijn drie concepten opgesteld en doorgerekend om te bepalen of de bodemkoeling in Freesia energiezuiniger kan. Dit vormt de eerste fase van dit project. Op basis van de resultaten is in de tweede fase van dit project een kasproef uitgevoerd met Freesia, waarbij bodemkoeling met 4 en met 8 koelslangen met elkaar is vergeleken op het gebied van energiebesparing, uniformiteit van de bodemtemperatuur, knopvorming en productie. Deze kasproef is vervolgens ook in de winter uitgevoerd met bodemverwarming.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.