Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398467
Title Laagveen en zeeklei 2010 : Dotterbloemhooilanden
Author(s) Hoek, D. van der; Riet, B. van de; Schie, M.
Source S.n.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) graslanden - hooiland - weiden - caltha - vegetatiebeheer - natuurbeheer - grasslands - meadows - pastures - caltha - vegetation management - nature management
Categories Nature Management (General)
Abstract Tot halverwege de vorige eeuw kwamen dotterbloemhooilanden veelvuldig voor, in de benedenlopen van beekdalen en het veengebied. Vanwege de rijke flora en fauna streven veel beheerders er naar ze terug te krijgen. Dit infoblad bekijkt de omstandigheden waaronder het mogelijk is dotterbloemhooilanden terug te krijgen en de mogelijke stimulerende maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.