Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398595
Title Geïntegreerde bestrijding van trips in Freesia in een zomerteelt in 2009
Author(s) Staaij, M. van der; Slooten, M.A. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1038) - 24
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) geïntegreerde plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - thripidae - freesia - snijbloemen - sierteelt - zomerteelt - nederland - gewasbescherming - glastuinbouw - integrated pest management - integrated control - cut flowers - ornamental horticulture - summer cultivation - netherlands - plant protection - greenhouse horticulture
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Trips is een van de plagen in freesia die moeilijk is te bestrijden. Het pakket chemische gewasbeschermingsmiddelen is smal en door intensief gebruik van het beperkte aantal middelen is het risico van resistentieontwikkeling groot. Uitbreiding van de bestrijdingsmogelijkheden door de inzet van natuurlijke vijanden is een oplossing. Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd in 2009. Nu werd gestart in de zomer (week 31) en op hetzelfde bedrijf als waar in 2007 en 2008 het onderzoek werd uitgevoerd. De tripsdruk is in die periode veel hoger dan in het voorjaar. Weer is gewerkt met alleen commercieel beschikbare natuurlijke vijanden, waarbij verschillende uitzetstrategieën werd gevolgd. Daarnaast is oriënterend gekeken naar de mogelijkheid van het gebruik van bankerplanten en is gezocht naar van nature in een freesiagewas voorkomende natuurlijke vijanden van trips.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.