Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398683
Title Aandacht voor ziekten op bedrijf
Author(s) Bergevoet, R.H.M.
Source Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 9 - 9.
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) dierziekten - infectieziekten - overheidsbeleid - dierziektepreventie - animal diseases - infectious diseases - government policy - animal disease prevention
Categories Infectious Diseases
Abstract Bedrijfsgebonden ziekten treffen niet louter de sector, maar spelen ook een rol bij antibioticaresistentie, dierenwelzijn en volksgezondheid door zoönosen. Om tot een aanpak te komen stelde Wageningen UR Livestock Research met hulp van stakeholders een lijst op van ziekten die aandacht behoeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.