Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398785
Title Veel lof voor Berschermers Amstelland
Author(s) Overbeek, M.M.M.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) natuurlandschap - cultuurlandschap - landschap - boeren - recreatie - noord-holland - samenwerking - natural landscape - cultural landscape - landscape - farmers - recreation - noord-holland - cooperation
Categories Rural Plans
Abstract Eind 2006 is de Stichting Beschermers Amstelland opgericht om samen met burgers en bedrijven Amstelland als een uniek open en toegankelijk vitaal gebied te houden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd. Beschermers Amstelland heeft in de afgelopen drie jaar veel begunstigers/vrienden geworven en een groot netwerk aan relaties opgebouwd. Zij wil graag weten of zij volgens hen ook de juiste prioriteiten stelt en de goede activiteiten doet. Het LEI heeft hiervoor in de tweede helft van juni 2010 een korte enquête gehouden onder 842 begunstigers en 232 relaties. In totaal hebben 523 begunstigers (62%) en 45 relaties (19%) de enquête schriftelijk of elektronisch beantwoord
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.