Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398797
Title Het wortelknobbelaaltje in biologische kasteelten: problematiek en oplossingen
Author(s) Wurff, A.W.G. van der; Janse, J.
Source Gewasbescherming 41 (2010)6. - ISSN 0166-6495 - p. 285 - 290.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - meloidogyne - glasgroenten - bloementeelt - glastuinbouw - gewasbescherming - biopesticiden - biologische bestrijding - biologische grondontsmetting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organic farming - meloidogyne - greenhouse vegetables - floriculture - greenhouse horticulture - plant protection - microbial pesticides - biological control - biological soil sterilization - cultural control
Categories Plant and Crop Protection (General) / Plant Parasitic Nematodes
Abstract De afgelopen jaren is er gezocht naar duurzame oplossingen voor gewasschade veroorzaakt door het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne spp.) in de biologische teelt van bloemen en groenten onder glas. Op dit moment wordt grondstomen nog steeds gezien als het belangrijkste wapen tegen wortelknobbelaatjes. Grondstomen is effectief maar kost veel energie en doodt ook nuttig bodemleven en past daarom eigenlijk niet goed in een biologische teelt. Het onderzoek was daarom gericht op het ontwikkelen van alternatieve beheerssystemen voor wortelknobbelaaltjes waardoor stomen overbodig wordt. Er is gezocht naar zowel middelen als systemen, variërend van onderstammen, biologische middelen en grondontsmetting tot teeltsysteem- oplossingen. Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalteit (LNV) en het eindrapport is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels (Wurff et al 2010).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.