Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398798
Title Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen
Author(s) Korthals, G.W.; Boer, M. de; Visser, J.H.M.; Molendijk, L.P.G.
Source Gewasbescherming 41 (2010)6. - ISSN 0166-6495 - p. 281 - 284.
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) grondsterilisatie - bodembiologie - bedrijfssystemen - tuinbouw - landbouw - biologische grondontsmetting - bodempathogenen - bodemweerbaarheid - soil sterilization - soil biology - farming systems - horticulture - agriculture - biological soil sterilization - soilborne pathogens - soil suppressiveness
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De land- en tuinbouw ontwikkelen zich richting intensievere en complexere bedrijfssystemen. Binnen dergelijke bedrijfssystemen wordt een nog groter beroep gedaan op de bodemgezondheid. Alle keuzes die de teler maakt, moeten gericht zijn op zo min mogelijke schade door verschillende bodempathogenen, zoals aaltjes, schimmels en bactereriën. Dit moet bovendien binnen zeer strenge eisen met betrekking tot inzet van gewasbeschermingmiddelen en bemesting. Deze trend vergt nieuwe kennis over inpasbaarheid en bedrijfszekerheid van teeltmaatregelen om de bodemgezondheid optimaal te gebruiken. In 2006 is in opdracht van LNV het project: 'Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen' gestart. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan maatregelen om de bodemgezondheid te verbeteren. In dit artikel worden de opzet en de eerste resultaten beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.