Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398869
Title Motorvermogen van vissersschepen naar de wettelijke normen; Eindevaluatie Co-management en motorvermogen
Author(s) Hoefnagel, E.W.J.; Mil, E.M. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154548 - 162
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) vissersschepen - vis vangen - motoren - kracht - capaciteit - normen - rechtshandhaving - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - landbouwbeleid - Nederland - fishing vessels - fishing - engines - power - capacity - standards - law enforcement - public-private cooperation - sustainability - agricultural policy - Netherlands
Categories Fisheries / Agricultural Policy
Abstract Dit onderzoeksverslag betreft een eindevaluatie van de uitbreiding van het co-managementsysteem op het vlak van het motorvermogen. In deze derde evaluatie wordt de uitvoering, naleving en effectiviteit van het arrangement onderzocht. Co-management blijkt een geschikt instrument om het proces op gang te brengen het motorvermogen van viskotters beheersbaar te maken. Dit proces is ondersteund door de hoge olieprijs en verslechterde economische situatie in de visserij, waardoor vissers er belang bij hebben zuinig om te gaan met energie en daardoor geneigd zijn hun scheepsmotor niet voluit te gebruiken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.