Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398881
Title Tussenrapportage Artikel 12 Wildlife
Author(s) Heijer, M.E. den
Source S.n.
Department(s) Van Hall Larenstein
Publication type Brochure
Publication year 2009
Keyword(s) dierenwelzijn - dierproeven - wilde dieren - experimenteel veldonderzoek - leerplan - professionaliteit - vaardigheden - agrarisch onderwijs - leerplanontwikkeling - laboratoriumdieren - animal welfare - animal experiments - wild animals - field experimentation - curriculum - professionalism - skills - agricultural education - curriculum development - laboratory animals
Categories Animal Health and Welfare / Animal Experimentation
Abstract In maart 2009 is het KIGO project Artikel 12 Wildlife van start gegaan. Dit project is onderdeel van het GKC programma ‘Welzijn van dieren’. Aanleiding voor dit project is dat in toenemende mate bij ecologisch en biologisch veldonderzoek gebruik gemaakt van wordt van (non)invasieve onderzoeksmethoden variërend van bijvoorbeeld het vangen, merken, verdoven, inbrengen van een zender tot het afnemen van bloed. Hierbij is mogelijk sprake van enig ongerief voor de dieren. Formeel vallen een aantal van deze handelingen onder de Wet op de Dierproeven (Wod) en moet degene die deze handelingen verricht bevoegd zijn voor het uitvoeren daarvan (artikel 9 of 12 status ex Wod). Op dit moment zijn er in de Wod nog geen aparte bepalingen voor werkenden in de veldbiologische sector opgenomen. Er is echter sprake van toenemende maatschappelijke belangstelling voor een maatschappelijk verantwoorde ethische behandeling van dieren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.