Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 398943
Title Goede papieren voor groene chemie
Author(s) Bos, H.L.; Sanders, J.P.M.
Source Kennis Online 7 (2010)dec. - p. 3 - 5.
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Biobased Chemistry and Technology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) vervangbare hulpbronnen - besparingen - chemische industrie - biomassa - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - biobased economy - biobrandstoffen - renewable resources - savings - chemical industry - biomass - sustainability - environmental impact - biofuels
Categories Industrial Sector
Abstract Het gebruik van groene grondstoffen voor de chemie is niet langer toekomstmuziek. De eerste chemische fabrieken die grondstoffen uit planten gebruiken draaien al. Nederland zou met haar sterke chemie-industrie en hoogontwikkelde landbouw bij uitstek moeten kunnen profiteren van die ontwikkeling. ‘Om bedrijven de stap te laten zetten, moet je ze van geval tot geval laten zien dat het winst oplevert als je bij de productie biologische grondstoffen inzet.’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.