Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399002
Title Een betere smaak voor biologische tafelaardappelen
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Leeuwen, M.A.E. van
Source BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2010)31. - 4
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - aardappelen - biologische voedingsmiddelen - smaak - cultuurmethoden - kwaliteit - ketenmanagement - organic farming - potatoes - organic foods - taste - cultural methods - quality - supply chain management
Categories Organic Farming / Potatoes
Abstract Smaak is belangrijk voor de verkoop van aardappelen. Om de smaak van biologische aardappelen beter te borgen, kunnen telers en ketenpartijen enkele eenvoudige maatregelen nemen. Aardappelen moeten goed uitgegroeid zijn en voldoende onderwatergewicht hebben. Ook de raskeuze is belangrijk; slechter smakende rassen moeten gemeden worden. Telen op klei geeft gemiddeld een grotere kans op een betere smaak, maar in sommige jaren worden zandaardappelen juist beter gewaardeerd. Bewaring tot februari bij 6 ˚C doet gemiddeldgeen afbreuk aan de smaak. Dit BioKennisbericht geeft conclusies uit eerder onderzoek, achtergrondinformatie en suggesties voor een ketenaanpak.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.