Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399131
Title Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar?
Author(s) Ehlert, P.A.I.; Zwart, K.B.; Spijker, J.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2064) - 74
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) wegbermen - grassen - maaien - vegetatie - biogas - compostering - duurzaamheid (sustainability) - zware metalen - nederland - co-vergisting - groningen - fermentatie - digestaat - biobased economy - roadsides - grasses - mowing - vegetation - biogas - composting - sustainability - heavy metals - netherlands - co-fermentation - groningen - fermentation - digestate - biobased economy
Categories Bioenergy
Abstract In het kader van het Groningse project 'Een schone berm geeft energie!' heeft Alterra de duurzaamheid en haalbaarheid van de vergisting van bermmaaisel tot biogas onderzocht. Van drie provinciale wegen in de provincie Groningen is de vegetatie en de kwaliteit gemonitord en werd in het voor- en najaar maaisel verzameld. Het maaisel werd vergist in een praktijkinstallatie. De duurzaamheid van vergisting van bermmaaisel is vergeleken met de huidige verwerkingsmethode door compostering. De samenstelling van bermmaaisel doorstaat niet in alle gevallen de milieutoets voor covergistingsmaterialen. Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar energieproductie, de besparing op broeikasgassen en de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost. Over de financiële aspecten van de vergisting bestaan veel onzekerheden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.