Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399202
Title Risico's van kwik in het Zwarte Water; studie naar de relatie tussen gehalten in paling, zwevend stof en waterbodem
Author(s) Glorius, S.T.; Kotterman, M.J.J.; Schobben, J.H.M.
Source IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C153/10) - 55
Department(s) IMARES Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterbodems - waterverontreiniging - palingen - ecotoxicologie - overijssel - water bottoms - water pollution - eels - ecotoxicology
Categories Water Quality / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Theoretisch gezien bestaat in watersystemen, waar de waterbodemkwaliteit in evenwicht is met de zwevend-stofkwaliteit, een vaste verhouding tussen gehalten in paling en gehalten in zwevend stof (en daarmee in waterbodem en in voedsel). In watersystemen waar deze ratio hoger is, verklaart de zwevend-stofkwaliteit alleen niet de palingkwaliteit, maar verloopt de blootstelling voor een deel via de waterbodem, al dan niet indirect via het voedselweb. Hoe hoger de ratio hoe groter de bijdrage van de waterbodemkwaliteit aan de gehalten in de paling. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de voedselweb situatie voor de onderzochte locatie hetzelfde zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.