Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399577
Title De uittrekmogelijkheden voor schieraal via de Haringvlietsluizen
Author(s) Winter, H.V.; Bierman, S.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C155/10) - 28
Department(s) Vis
Visserij
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) palingen - european eels - vismigratie - sluizen - waterbeheer - haringvliet - eels - european eels - fish migration - sluices - water management - haringvliet
Categories Water Management (General) / Pisces
Abstract Schieraal die vanuit het Haringvliet naar zee wil trekken wordt potentieel belemmerd door de Haringvlietdam, omdat de spuisluizen in deze dam slechts gedurende een deel van de tijd open staan en alleen dan vrije migratie naar zee toestaan. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Directie Agroketens en Visserij (LNV-AKV) worden in deze rapportage de uittrekmogelijkheden van schieraal vanuit het Haringvliet via de spuisluizen onderzocht aan de hand van bestaande gegevensbestanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.