Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400395
Title Veldgids Plantengemeenschappen
Author(s) Schaminee, J.H.J.; Sykora, K.V.; Smits, N.A.C.; Horsthuis, M.
Source Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050113090 - 440
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
CE - Vegetation and Landscape Ecology
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2010
Keyword(s) plantengemeenschappen - flora - plantengeografie - plantenecologie - soorten - determinatietabellen - vegetatiekunde - ecologie - nederland - plant communities - flora - phytogeography - plant ecology - species - keys - vegetation science - ecology - netherlands
Categories Vegetation Research / Plant Ecology / Phytogeography
Abstract Deze gids geeft een compacte beschrijving van alle plantengemeenschappen in Nederland: van open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en struwelen. De gids biedt ook een toegankelijke inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. Per plantengemeenschap zijn verspreidingskaartjes, samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten en grafieken over standplaats en levensvormen opgenomen. Bovendien bevat het boek determinatiesleutels waarmee de Nederlandse plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. De sleutels leiden tot de juiste klasse, waarna aan de hand van standplaatskenmerken en soortensamenstelling op eenvoudige wijze de plantengemeenschap kan worden bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.