Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401165
Title Effect van nestbezoek en onderzoek op weidevogels
Author(s) Goedhart, P.W.; Teunissen, W.A.; Schekkerman, H.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit (SOVON-onderzoeksrapport 2010/01) - 84
Department(s) Biometris
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2010
Keyword(s) weidevogels - natuurbescherming - cost effective analysis - ecologische modellering - beslissingsmodellen - grassland birds - nature conservation - cost effectiveness analysis - ecological modeling - decision models
Categories Nature Conservation / Aves
Abstract In Nederland wordt veel energie gestoken in het zoeken en beschermen van weidevogellegsels tegen agrarische activiteiten om zo de gestage achteruitgang van weidevogels te stoppen. Jaarlijks betreft dit zo’n 150.000 nesten. Er is echter discussie ontstaan over het positieve effect van dit soort beschermingsmaatregelen omdat het controleren van nesten tot een verhoging van de verliezen zou kunnen leiden; het zogenaamde bezoekeffect. Om dit vast te kunnen stellen is allereerst gezocht naar een berekeningswijze waarmee een eventueel bezoekeffect kan worden aangetoond. Hiervoor zijn in totaal drie verschillende modellen ontwikkeld en getest. De verschillende modellen zijn uitgetest met een gesimuleerde dataset waarin de waarden voor de dagelijkse overlevingskans en het bezoekeffect bekend zijn. De beste schattingen van het bezoekeffect en de dagelijkse overlevingskans worden behaald met een model waarin tevens de broedduur en de eerste eilegdatum zijn gemodelleerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.