Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401180
Title Onderzoek naar de effectiviteit van bodembewerking op het gehalte van dioxines en dioxine-achtige PCB's in het Rijnmondgebied
Author(s) Traag, W.A.; Zeilmaker, M.J.; Eijkeren, J.C.H. van; Hoogenboom, L.A.P.
Source Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2010.012) - 25
Department(s) RIKILT - R&C Contaminanten
Rikilt B&T Toxicologie en Effectanalyse
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodemkwaliteit - bodemverontreiniging - dioxinen - polychloorbifenylen - grondbewerking - soil quality - soil pollution - dioxins - polychlorinated biphenyls - tillage
Categories Tillage / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In het verleden is (met name in het voorjaar) in koemelk in het Rijnmondgebied een relatief hoge concentratie dioxines en dioxine-achtige PCB's aangetroffen. Vermindering van de inname van dioxines en dioxine-achtige PCB's via de bodem kan bereikt worden door de bovenste bodemlaag van 0-10 cm d.m.v. grondomwerking te vermengen met de eronder liggende laag die veel minder verontreinigd is. Om de effectiviteit van zo’n bewerking vast te stellen zijn op een perceel waar recent (najaar 2007) een dergelijke omwerking is uitgevoerd grondmonsters genomen en op dioxines en dioxine-achtige PCB's onderzocht. Ter controle zijn grondmonsters genomen op een naastliggend perceel waarvan met zekerheid bekend is dat de grond de afgelopen decennia niet is omgewerkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.