Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401490
Title Het seksen van sperma - Wel of niet gewenst in de biologische melkveehouderij?
Author(s) Nauta, W.J.; Woelders, H.
Source Louis Bolk (Rapport / Louis Bolk Instituut nr. LV79) - 16
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - melkveehouderij - sperma - sorteren - geslachtsbeïnvloeding - fokkerijmethoden - kunstmatige inseminatie - organic farming - dairy farming - semen - sorting - sex control - animal breeding methods - artificial insemination
Categories Animal Breeding Methods and Reproduction / Organic Farming
Abstract Het seksen van stierensperma beleeft in de melkveehouderij een snelle opkomst. Het is echter de vraag of in de biologische sector deze techniek wel toelaatbaar is. Ten behoeve van het creëren van duidelijkheid omtrent het gebruik van deze techniek wordt in deze notitie eerst de techniek van het seksen van sperma beschreven zoals die nu wordt uitgevoerd. Daarna wordt kort uiteengezet wat de voor- en nadelen van deze techniek kunnen zijn en wat op basis hiervan de voor en tegens van het wel of niet gebruiken van het seksen van sperma in de biologische landbouw zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.