Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401578
Title Onderzoek blijft werken aan opsporen groeiremming: Gewassen groeien vaak beter na lozen drainwater (interview met Rob Meijer en Bram van der Maas)
Author(s) Bezemer, J.; Meijer, R.J.M.; Maas, A.A. van der
Source Onder Glas 8 (2011)1. - p. 56 - 57.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - bloementeelt - rozen - hergebruik van water - waterbeheer - groeiremmers - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - irrigatiewater - lozing - snijbloemen - greenhouse horticulture - floriculture - roses - water reuse - water management - growth inhibitors - waste water treatment - water treatment - irrigation water - disposal - cut flowers
Categories Rosales / Water Quality
Abstract Ongeveer zes van de tien rozentelers melden regelmatig dat de groei van hun gewas achterblijft, maar dat hun gewas actiever wordt na het lozen van drainwater. Voor Wageningen UR Glastuinbouw reden om groeiremming in roos en andere gewassen nader te onderzoeken. Het oplossen van het vraagstuk is belangrijk. Het gevolg – kleinere lozingen en een lagere emissie van gewasbeschermingsmiddelen – is voor de sector niet minder belangrijk. Het raadsel is er nog steeds, de oorzaak blijft duister.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.