Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 40158
Title Bioenergetica in aquacultuuronderzoek
Author(s) Weerd, J.H. van
Source Aquacultuur 10 (1995)3. - ISSN 1382-2764 - p. 25 - 30.
Department(s) Aquaculture and Fisheries
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) bio-energetica - voedselketens - visserijbeheer - visserij - aquacultuur - onderzoek - visserijbiologie - visserij-ecologie - bioenergetics - food chains - fishery management - fisheries - aquaculture - research - fishery biology - fisheries ecology
Categories Aquaculture Nutrition and Feeding
Abstract De studie van de bioenergetica van vissen richt zich op opname, omzetting en benutting van energie en de daarmee gepaard gaande verliezen. De bioenergetische benadering wordt in de visserijkunde gebruikt voor schatten van groei en productie en om voederconsumpties te voorspellen. Het verschaft een fysiologisch kader om de relatie tussen voederopname en groei bij vissen te bestuderen onder verschillende omstandigheden. Het relatieve belang van omgevings- en andere factoren voor de groei van vissen kan worden ge-evalueerd. In die zin wordt de bio-energetica vaak toegepast in aquacultuur-onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.