Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 401984
Title Botsende beelden; innoveren bij maatschappelijke tegenwind, een vertooganalyse van het Gemend Bedrijf
Author(s) Horlings, L.G.; Hinssen, J.; Hermans, F.
Source Tilburg : Telos en TransForum - 93
Department(s) Rural Sociology
WASS
Publication type Scientific report
Publication year 2010
Keyword(s) intensieve dierhouderij - agro-industriële complexen - clustering - innovaties - regionale voedselketens - recycling - reconstructie - midden-limburg - besluitvorming - intensive husbandry - agroindustrial complexes - clustering - innovations - regional food chains - recycling - reconstruction - midden-limburg - decision making
Categories Animal Husbandry (General) / Innovation Studies (General)
Abstract Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een initiatief van vier ondernemers die samen met kennisinstellingen werken aan een samenwerkingsverband van plantaardige en dierlijke productiebedrijven die hun afval- en grondstofstromen koppelen. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is gepland in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Witveldweg in Horst aan de Maas - buitengebied kern Grubbenvorst - en omvat een concreet voorstel voor een agropark met intensieve veehouderij. Het landbouwont-wikkelingsgebied (LOG) Witveldweg is 211 hectare groot. In de nabije omgeving liggen de kernen Melderslo, Horst, Lottum, Lomm en Grubbenvorst. Het initiatief Nieuw Gemengd Bedrijf in Horst aan de Maas vindt plaats in de context van een Nederlandse landbouw in een metropolitane omgeving. De beleidsinzet vanuit het ministerie van LNV is om tot duurzamere agrarische productie te komen (LNV, Strategische Verkenning 2009-2019).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.