Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 402449
Title Eefde: identiteit en toekomst van een woondorp in het groen
Author(s) Kauffmann, A.; Kersten, I.; Noordhuizen, J.; Weenink, D.; Hoofwijk, H.
Source Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 274) - ISBN 9789085857303 - 42
Department(s) Rural Sociology
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2011
Keyword(s) ruimtelijke ordening - ruimtelijke analyse - ontwerp - bewonersparticipatie - plattelandsgemeenschappen - identiteit - gelderland - plattelandsplanning - physical planning - spatial analysis - design - community participation - rural communities - identity - gelderland - rural planning
Categories Rural Plans
Abstract In aanvulling op het onlangs afgeronde Dorpsplan Eefde had de dorpsraad van dit Gelderse dorp behoefte aan een visie voor de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling voor Eefde. Dit met name in het licht van de grote infrastructurele projecten die in Eefde gepland staan voor de komende jaren. Het is in dit kader dat de Dorpsraad zich tot de Wetenschapswinkel wendde met het verzoek na te denken over een toekomstvisie voor het dorp, maar dan wel één die nadrukkelijk verankerd is in de Eefdese realiteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.