Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403244
Title Homogeniteit als uitgangspunt voor monsternamestrategie : monsternamestrategie van partijen diervoedergrondstoffen in relatie tot de heterogeniteit voor controle op mycotoxines en dioxinen
Author(s) Berendsen, B.J.A.; Jong, J. de
Source Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2010.014) - 46
Department(s) RIKILT - R&C Diergeneesmiddelen
RIKILT - R&C Natuurlijke Toxinen en Pesticiden
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) voer - ingrediënten - voedselanalyse - monsters - representatieve monstername - mycotoxinen - dioxinen - voedselveiligheid - feeds - ingredients - food analysis - samples - representative sampling - mycotoxins - dioxins - food safety
Categories Feed Contamination and Toxicology
Abstract In dit rapport wordt de monsternameproblematiek toegespitst op de analyse van mycotoxines en dioxinen in diervoedergrondstoffen. Eerst wordt in hoofdstuk 2 de Europese regelgeving betreffende monstername van diervoeders uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt de homogeniteit gedefinieerd en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de onzekerheid in het eindresultaat. In hoofdstuk 5 worden relevante parameters voor beperking van de monsternameonzekerheid geïdentificeerd en worden methodes ter bepaling van de monsternameonzekerheid bediscussieerd. Op basis hiervan worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en een praktisch toepasbare strategie voor de controle van diervoedergrondstoffen op mycotoxines en dioxinen die moet leiden tot een betere interpretatie van analyseresultaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.