Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403364
Title Tussen kunnen, willen en mogen : evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede
Author(s) Boonstra, F.G.; Fontein, R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2125) - 65
Department(s) CL - The Human Factor
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) platteland - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - regionale planning - evaluatie - proefprojecten - twente - rural areas - physical planning - rural planning - regional planning - evaluation - pilot projects - twente
Categories Rural Plans
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van een lerende evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede. In de periode 1 januari 2009 tot 1 juli 2010 nam de gemeente Enschede verantwoordelijkheden voor de inrichting van haar buitengebied over van de provincie Overijssel met het oog op het versterken van haar regierol. Op basis van een documentanalyse, participatieve observatie en interviews bij aanvang en na afloop van de pilot is geanalyseerd welke resultaten en leerervaringen de pilot heeft opgeleverd. Ook schenkt het rapport aandacht aan de context waarbinnen deze resultaten als dan niet tot stand zijn gekomen: wat zijn de faal- en slaagfactoren? Op basis van deze analyse geeft het rapport aanbevelingen voor andere processen van doorgaande decentralisatie in het landelijk gebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.