Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403932
Title De effecten van baggeren op emissies naar water en lucht
Author(s) Beek, C.L.; Rietra, R.P.J.J.; Harmsen, J.; Bolt, F.J.E. van der
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2010 (2010)9. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
Department(s) SS - Soil Physics and Land Use
SS - Soil Chemistry and Nature
CWC - Integrated Water Resources Management
CWC - Integrated Water Resources Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) veengronden - sloten - bagger - samenstelling - emissie - luchtverontreiniging - distikstofmonoxide - bodemchemie - stikstof - fosfor - waterverontreiniging - peat soils - ditches - dredgings - composition - emission - air pollution - nitrous oxide - soil chemistry - nitrogen - phosphorus - water pollution
Categories Soil Chemistry / Environmental Pollution / Hydrology
Abstract Baggeren van sloten is een gangbare praktijk in grote delen van laag Nederland. Slootbagger is rijk aan nutriënten en organische stof. Bij organisch rijke bagger - zoals in veengebieden - wordt bij iedere baggerronde ongeveer 350 kilo stikstof en 20 kilo fosfaat per hectare opgebracht en draagt daarmee sterk bij aan de bemesting zonder dat dit terugkomt in de mestboekhouding. Het op de kant brengen van bagger kan echter ook leiden tot ongewenste emissies van lachgas en kooldioxide naar de atmosfeer en uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. De omstandigheden waaronder dit gebeurt blijken af te hangen van de herkomst van de bagger, aldus een verkennende studie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.