Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403948
Title Modeling patterns of farm diversification in a Dutch landscape
Author(s) Pfeifer, C.
Source Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Marthijn Sonneveld; Roel Jongeneel. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085858416 - 144
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Land Dynamics
MGS
PE&RC
WASS
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2011
Keyword(s) diversificatie - landbouwbedrijven - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - landbouw - landschap - besluitvorming - plattelandsontwikkeling - ruimtelijke verdeling - gelderse vallei - nederland - diversification - farms - ancillary enterprises - multifunctional agriculture - agriculture - landscape - decision making - rural development - spatial distribution - gelderse vallei - netherlands
Categories Farm Management / Rural Development
Abstract In agrarische landschappen zijn het de beslissingen van de agrariërs die medebepalend zijn voor zowel het aanbod als de kwaliteit van de voortgebrachte landschapsdiensten. Het doel van dit proefschrift is inzicht te verschaffen in de ruimtelijke patronen van bedrijfsdiversificatie en na te gaan hoe deze patronen mogelijk in de toekomst zouden kunnen veranderen. De studie richt zich op de Gelderse Vallei
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.