Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 403969
Title Bodemweerbaarheid: hoe krijgen we er grip op?
Author(s) Os, G.J. van; Postma, J.
Source Gewasbescherming 42 (2011)1. - ISSN 0166-6495 - p. 11 - 12.
Department(s) Flower Bulbs
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) bodemkwaliteit - gezondheid - bodemfauna - fysische gewasbeschermingsmethoden - microbiële ecologie - gewasbescherming - soil quality - health - soil fauna - physical control - microbial ecology - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General) / Soil Science (General)
Abstract Met de afnemende beschikbaarheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen, is de land- en tuinbouw steeds meer aangewezen op de natuurlijke, ziekteonderdrukkende eigenschappen van de bodem. In een ziektewerende grond zal, ondanks de aanwezigheid van een ziekteverwekker, geen of weinig schade optreden in een vatbaar gewas. Het microbiële bodemleven is hierbij een belangerijke factor. Een rijk en divers bodemleven kan goede concurrenten of antagonisten tegen ziekteverwekkers bevatten. De samenstelling van het bodemleven is afhankelijk van de fysische en chemische eigenschappen van de bodem. Toevoeging van organische stof kan de fysische- en chemische variatie in de grond verhogen en daarmee ook de bodembiodiversiteit. Maar, zorgt meer organische stof ook altijd voor een hogere bodemweerbaarheid? Dit is onderzocht in het project TopSoil + (2005-2009)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.