Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404118
Title Gehaltes aan dioxines en dioxineachtige PCB's (totaal-TEQ) in paling en wolhandkrab uit Nederlands zoetwater
Author(s) Kotterman, M.J.J.; Lee, M. van der
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C011/11) - 37
Department(s) IMARES Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) palingen - krabben (schaaldieren) - dioxinen - polychloorbifenylen - indicatoren - aquatische toxicologie - normen - voedselveiligheid - monitoring - eels - crabs - dioxins - polychlorinated biphenyls - indicators - aquatic toxicology - standards - food safety - monitoring
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Food Quality and Safety
Abstract Het ministerie van EL&I heeft het voornemen om maatregelen te nemen voor die gebieden waar vis wordt gevangen die niet voldoet aan de Europese productnormen voor dioxines en PCB's. Daarom zijn in opdracht van EL&I de data betreffende dioxines en dioxineachtige PCB’s (uitgedrukt in totaal-TEQ, de som van dioxineachtige toxiciteit veroorzaakt door dioxines en dioxineachtige PCB's) in aal en wolhandkrab uit het Nederlandse zoete water geëvalueerd. Het betreft aaldata die in de afgelopen vijf jaar zijn gemeten door RIKILT, ondersteund door PCB analyseresultaten en historische data van IMARES. Voor wolhandkrab is in 2010 een beperkt monitoringonderzoek uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.