Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404179
Title De Groene Trekker: wensen van burgers en trekkracht van boeren
Author(s) Caron-Flinterman, J.F.; Alebeek, F.A.N. van; Jong, D. de; Eijk, O.N.M. van; Ferwerda, R.T.; Bremmer, B.
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Research
OT Team Economie en Nematoden
Wageningen Livestock Research
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - doelgroepen - houding van consumenten - consumentenvoorkeuren - behoeftenbepaling - minderheden - etnische groepen - farm management - ancillary enterprises - multifunctional agriculture - target groups - consumer attitudes - consumer preferences - needs assessment - minorities - ethnic groups
Categories Farm Management / Consumer Studies (General)
Abstract Het project ‘De Groene Trekker’ heeft als doel om nieuwe doelgroepen met de multifunctionele landbouw te verbinden. In marktverkenningen zijn twee bevolkingsgroepen als kansrijke nieuwe doelgroepen voor de multifunctionele landbouw geïdentificeerd. De groep jonge (20-30 jaar) carrièregerichte werkenden zonder kinderen; een interessante groep met een hoog bestedingspatroon en heldere eigen behoeften, die momenteel nog sterk op stedelijke diensten, producten en activiteiten is gericht. De tweede groep is de oudere allochtone Nederlander. Een in omvang toenemende groep met specifieke behoeften.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.