Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404382
Title Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : onderzoek mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO-NL 2010
Author(s) Verstegen, H.A.G.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 45
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) mesttechnologie - dierlijke meststoffen - mestverwerking - samenstelling - mineraalgehalte - scheiding - mineralen - veldgewassen - proeven - bemesting - concentraten - akkerbouw - aardappelen - graslanden - melkveehouderij - fertilizer technology - animal manures - manure treatment - composition - mineral content - separation - minerals - field crops - trials - fertilizer application - concentrates - arable farming - potatoes - grasslands - dairy farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Arable Farming
Abstract In het kader van de LNV-pilot wordt onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten (MC) die ontstaan na mestbewerking via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dit onderzoek omvat o.a. veldproeven (aardappelen en grasland) waarin de N-werking wordt vastgesteld en een aantal demonstratieproeven waarbij het MC op praktijkschaal wordt toegepast (2 melkveehouderijbedrijven en 1 akkerbouwbedrijf).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.