Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404424
Title Vimeo De Groene Trekker
Author(s) Jong, D. de
Source Wageningen : PPO AGV
Department(s) Research
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2010
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - doelgroepen - minderheden - etnische groepen - nevenactiviteiten - behoeftenbepaling - consumentenvoorkeuren - video-opnames - farm management - multifunctional agriculture - target groups - minorities - ethnic groups - ancillary enterprises - needs assessment - consumer preferences - video recordings
Categories Farm Management / Consumer Studies (General)
Abstract De Groene Trekker is een project waarin we op zoek zijn naar nieuwe producten en diensten die de boer kan leveren. We brengen ondernemers en potentiële doelgroepen bij elkaar in ontwerpsessies. Op dit kanaal een impressie van de bijeenkomsten die plaats vinden in dit project. De Groene Trekker is onderdeel van het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma 'Landbouw in zijn maatschappelijke omgeving'. Het wordt uitgevoerd door Wageningen UR en gefinancierd door het ministerie van EL&I.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.