Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404531
Title Telen met toekomst : voortgangsrapportage 10, februari 2009: Fruitteelt: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk
Author(s) PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 11
Department(s) Applied Plant Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) best practices - expertsystemen - maatregelen - innovaties - kennissystemen - best practices - expert systems - measures - innovations - knowledge systems
Categories Environmental Management (General)
Abstract In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expert-inschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden - in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.