Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 404910
Title Met nieuwe technieken inspelen op krimpende arbeidsmarkt : inventarisatie van arbeidsbesparende technieken in de sectoren glastuinbouw, melkveehouderij en fruitteelt
Author(s) Heijerman-Peppelman, G.; Knijff, A. van der; Roelofs, P.F.M.M.; Ruijs, M.N.A.; Zijlstra, J.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen Boomkwekerij en Fruit 2010-05) - 123
Department(s) Fruit
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwsector - fruitteelt - glastuinbouw - melkveehouderij - arbeidsmarkt - personeel - werkorganisatie - arbeidsproductiviteit - automatisering - efficiëntie - mobiele toepassingen - agricultural sector - fruit growing - greenhouse horticulture - dairy farming - labour market - personnel - organization of work - labour productivity - automation - efficiency - mobile applications
Categories Agriculture in the Netherlands / Organization of Work
Abstract In opdracht van het ministerie van EL&I is geïnventariseerd hoe de agrarische sectoren kunnen omgaan met de toekomstige krappe(re) arbeidsmarkt door gebruik te maken van arbeidsbesparende technieken. Het onderzoek is uitgevoerd in de sectoren fruitteelt, glastuinbouw, en melkveehouderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.