Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405064
Title Duurzaamheid van biobased producten : energiegebruik en broeikasgasemissie van producten met suikers als grondstof
Author(s) Bos, H.L.; Conijn, J.G.; Corre, W.J.; Meesters, K.P.H.; Patel, M.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Groene grondstoffen 11) - 54
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Land Use and Food Security
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biobased economy - chemie op basis van biologische grondstoffen - suiker - bioplastics - suikergewassen - duurzaamheid (sustainability) - energiegebruik - broeikasgassen - emissie - biobased economy - biobased chemistry - sugar - bioplastics - sugar crops - sustainability - energy consumption - greenhouse gases - emission
Categories Environmental Management (General)
Abstract In deze studie is onderzocht hoe de duurzaamheid van verschillende biobased producten die uit fermenteerbare suikers kunnen worden gemaakt zich tot elkaar verhoudt. Daarbij is gekeken naar het gebruik van niet-hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen tijdens het gehele productieproces, inclusief het telen van de gewassen. Er zijn vijf verschillende gewassen met elkaar vergeleken. In de studie zijn verschillende invalshoeken gekozen, waarbij in het ene geval er voor wordt gekozen de co-producten te verzamelen en om te zetten in energie, en in het andere geval de huidige landbouwpraktijk wordt aangenomen, waarbij co-producten deels op het land blijven liggen. Verder wordt het effect getoond van verschillende manieren om de data te presenteren. Drie manieren van presenteren leiden schijnbaar tot verschillende conclusies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.