Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405202
Title Sturen met kennis in Greenport Venlo : het ontstaan van een lerende regio
Author(s) Kranendonk, R.P.; Kersten, P.H.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 1815) - 69
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) regionale ontwikkeling - communities of practice - kennis - samenwerking - levenslang leren - noord-limburg - gebiedsgericht beleid - kennisoverdracht - managementbenaderingen - regioleren - regional development - communities of practice - knowledge - cooperation - lifelong learning - noord-limburg - integrated spatial planning policy - knowledge transfer - management philosophies - regional atelier
Categories Regional Plans / Knowledge Exchange
Abstract Greenport Venlo is een regionale ontwikkelingsstrategie en een netwerk van overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs en omgeving. In de aanpak worden nieuwe technieken en instrumenten van sturing en regionale ontwikkeling toegepast, waarbij de rol van kennis en leren centraal staat. Vanuit de analyse van de fasen van sturingsstijlen en regionale ontwikkelingsstrategieën ontstaat een nieuw concept voor ontwikkeling dat handvaten biedt om om te gaan met nieuwe complexe regionale vraagstukken: de Lerende Regio. Dit geeft aanknopingspunten voor analyse van regionale ontwikkeling en voor planning en ontwerp. Vanuit de praktijk van Greenport Venlo valt op te maken dat men op weg is een Lerende Regio te vormen. Het concept van de lerende regio kan worden benut om de vervolgstappen voor de ontwikkeling van Greenport Venlo te benoemen. Het concept betekent voor betrokken partijen en personen een nieuwe wijze van samenwerken en kennisontwikkeling binnen regionale ontwikkelingsprocessen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.