Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405366
Title Van A tot Z : wat kunnen gemeenten doen om duurzaam voedsel te stimuleren?
Author(s) Fontein, R.J.; Stuiver, M.; Moel, P. de; Plantinga, S.
Source [Den Haag] : Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 33
Department(s) CL - The Human Factor
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) duurzaamheid (sustainability) - gemeenten - stimulansen - voedsel - voorlichting - duurzaamheidscriteria - regionale voedselketens - sustainability - municipalities - incentives - food - extension - sustainability criteria - regional food chains
Categories Human Nutrition and Health / Food Policy
Abstract Voedsel leeft en staat volop in de belangstelling. Op veel plaatsen in Nederland zijn er voedselinitiatieven. Streekmarkten worden georganiseerd, school- en moestuinen worden opgezet, de jeugd krijgt smaaklessen en gaat op boerderijbezoek. Voedsel bindt mensen en brengt mensen samen. Verandering van de huidige voedselconsumptie en productie is hard nodig, ondermeer omdat wereldwijd de bevolking toeneemt, voorraden van een aantal cruciale grondstoffen eindig zijn en voedselzekerheid lang niet voor iedereen een gegeven is. Aan de hand van 24 acties van A tot Z laten we zien wat gemeenten (kunnen) doen om de ambities uit de Nota Duurzaam Voedsel te realiseren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.