Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405386
Title Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008
Author(s) Kleunen, A. van; Koffijberg, K.; Boer, P.; Nienhuis, J.; Camphuysen, C.J.; Schekkerman, H.; Oosterbeek, K.H.; Jong, M.L. de; Ens, B.J.; Smit, C.J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 227) - 73
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Ecosystemen
Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) broedvogels - watervogels - voortplantingsvermogen - kustgebieden - monitoring - populatiedynamica - waddenzee - breeding birds - waterfowl - reproductive performance - coastal areas - monitoring - population dynamics - wadden sea
Categories Aves
Abstract Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie verzamelen over het nestsucces en uitvliegsucces (het uiteindelijke broedsucces). Kennis over de jaarlijkse variatie in broedresultaten bij de verschillende soorten is van belang als een early warning systeem om de 'kwaliteit' (het reproducerend vermogen) van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden. Directe aanleiding voor het project vormde de evaluatie van de effectiviteit van het nieuwe schelpdiervisserijbeleid en de mogelijke gevolgen voor de voedselvoorziening van schelpdieretende vogels.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.