Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405502
Title Dorpsidentiteit: op zoek naar eenheid in verscheidenheid : vijf methoden waarmee dorpsbewoners hun dorpsidentiteit expliciet kunnen maken
Author(s) Aalvanger, A.; Beunen, R.
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 275) - 58
Department(s) Land Use Planning
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - plattelandsgemeenschappen - dorpen - sociale participatie - plattelandsopbouw - toekomst - sociaal kapitaal - rural development - rural planning - rural communities - villages - social participation - rural animation - future - social capital
Categories Rural Development / Rural Plans
Abstract Dit rapport gaat over de identiteit van dorpen. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, Doarpswurk en de Vereniging Groninger Dorpen ondersteunen dorpen bij het opstellen van een eigen dorpsvisie. Hierin zijn de wensen en ideeën van de dorpsbewoners opgenomen voor de toekomst van hun dorp. Daarbij speelt de dorpsidentiteit een belangrijke rol in de manier waarop bewoners omgaan met de ontwikkelingen die op hun dorp afkomen. Omgekeerd kunnen de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de identiteit van het dorp. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van methoden waarmee bewoners zelfstandig, of met minimale ondersteuning, de identiteit van het dorp expliciet kunnen maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.