Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405640
Title Borging van de Ecologische Hoofdstructuur in bestemmingsplannen
Author(s) Kamphorst, D.A.; Nieuwenhuizen, W.; Broekmeyer, M.E.A.; Kistenkas, F.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2123) - 111
Department(s) CL - Ecological Networks
Forest and Nature Conservation Policy
ALT - CL - Landschap Systemen
CL - The Human Factor
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - bestemmingsplannen - gebiedsgericht beleid - plaatselijk bestuur - natuurbescherming - nederland - ecological network - zoning plans - integrated spatial planning policy - local government - nature conservation - netherlands
Categories Regional Plans / Nature Conservation Policy
Abstract Dit rapport biedt inzicht in de planologische borging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in bestemmingsplannen. Dit inzicht is het resultaat van tweejarig onderzoek (2009-2010) naar de wijze waarop gemeenten omgaan met de planologische borging van de EHS, de mate van bescherming die dit biedt en knelpunten hierbij. De EHS blijkt op velerlei manieren in bestemmingsplannen opgenomen. Dit leidt tot een variatie in de bescherming tegen ruimtelijke ingrepen. De borging van de EHS in bestemmingsplannen biedt geen garantie dat alle bouw en aanlegvergunningen een ‘nee, tenzij toets’ doorlopen. De aangetroffen borging komt tegemoet aan het Nota Ruimte beleid voor flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. Het rapport biedt aanknopingspunten om de planologische borging van de EHS verder bij te sturen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.