Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 405731
Title Effecten van zorgboerderijen en andere dagbestedingsprojecten voor menden met psychiatrische en verslavingsachtergrond
Author(s) Elings, M.; Haubenhofer, D.K.; Hassink, J.; Rietberg, P.; Michon, M.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 376)
Department(s) Land Use and Food Security
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwbedrijven - zorgboerderijen - geestelijke gezondheid - geestelijke stoornissen - verslaving - sociale zorg - psychiatrische voorzieningen - sociaal welzijn - farms - social care farms - mental health - mental disorders - addiction - social care - psychiatric services - social welfare
Categories Social Care / Farm Management
Abstract Zorgboerderijen bieden deelnemers uit de psychiatrie en verslavingszorg een zinvolle dagbesteding. Nederland telt inmiddels meer dan 1000 zorgboerderijen waarop de boer(in) zijn of haar bedrijf openstelt voor mensen met een zorgvraag. Zorgboerderijen vormen een relatief nieuw zorgaanbod waar tot op heden weinig onderzoek naar is gedaan. Tot dusverre ontbreekt een goed beeld van de mate waarin zorgboerderijen hun doelstelling realiseren en de rol die zijn in het leven van mensen met een psychiatrische en/of verslavingszorg achtergrond spelen. Op verzoek van het ministerie van EL&I en het ministerie van VWS is deze studie tot stand gekomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.